Działka budowlana charakterystyka

Działką budowlaną nazywamy teren wytyczony pod budowę lub odzyskany po wyburzeniu innych konstrukcji. Oczywiście możemy wyróżnić zabudowę różnego rodzaju na przykład: handlową, mieszkaniową lub przeznaczoną pod obiekty użyteczności publicznej. Trzeba pamiętać, że w związku z powyższym działkę należy kupić z uwzględnieniem jej przeznaczenia. Przykładowo nie ma możliwości by zbudować dom na działce handlowej.

Od strony prawnej definicja działki budowlanej jest zawarta w „Ustawie o gospodarce nieruchomościami” oraz w „Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Dodatkowo temat ten porusza także „Polskie prawo budowlane”, które definiuje, czym jest teren budowlany. Istotne jest także, że szczegółowe warunki techniczne, jakie powinny spełniać działki budowlane, są sprecyzowane w „Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Decydując się na zakup działki budowlanej powinniśmy więc, choć pobieżnie, zapoznać się ze wspomnianymi wyżej dokumentami.