Charakterystyka działki siedliskowej

Często spotykamy się z pojęciem działki siedliskowej, która - co szczególnie istotne dla inwestorów - nie posiada jednolitej prawnej definicji. Tak więc planując wznieść na niej nasz dom musimy dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw.

W ogólnym zarysie działką siedliskową określamy grunt rolny, na którym istnieje możliwość wzniesienia zabudowań, często muszą być one powiązane z produkcją rolną. Z tego też powodu, zwykle w przypadku działki siedliskowej, najszybciej i najłatwiej pozwolenie na budowę domu otrzyma rolnik.

W innym przypadku, przedstawicieli innych zawodów, sprawa nie jest jednak stracona. Najistotniejszym dokumentem, z którym powinniśmy się zapoznać, jest plan zagospodarowania przestrzennego. W planie tym zapewne zawarte będą informacje, czy jest to teren przeznaczony pod zabudowę siedliskową, czy zagrodową oraz jakie warunki muszą być spełnione w przypadku występowania o pozwolenie na budowę (przykładowo minimalna wielkość działki jest ustalana w każdej gminie indywidualnie).