Budownictwo w Polsce

Budownictwo jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki, można śmiało powiedzieć, że jest to swoisty barometr sytuacji gospodarczej kraju. W chwili obecnej w Polsce możemy zaobserwować spowolnienie wzrostu gospodarczego, jednak patrząc z dalszej perspektywy firmy budowlane na ogół znoszą kryzys nieco lepiej, niż przedsiębiorstwa działające w innych branżach. Przyczyniły się do tego zarówno znaczne inwestycje w okresie poprzedzającym Euro 2012, jak i nadal utrzymujące się wśród inwestorów zapotrzebowanie na własny dom.

Co prawda w okresie zimowym, szczególnie na południu kraju, nastąpiła stagnacja, ale perspektywy dla branży nie są wcale złe. W pierwszej połowie 2012 r. według Głównego Urzędu Statystycznego oddano w Polsce ponad dziewięćdziesiąt tysięcy nowych mieszkań, przy czym dla GUS mieszkaniem jest zarówno lokal w kamienicy, jak i dom jednorodzinny. Co warto podkreślić, ponad połowa obiektów została wzniesiona przez osoby prywatne, a nie developerów, co świadczy dobitnie o tym, że idea zbudowania własnego domu nie jest Polakom obca.